Belise

Den fyrste salgbare sorten, klar til hausting i midten av juli. Dette er den tidlegsorten det er planta mest i av i Lærdal dei siste par åra.

Belise.jpg

Giorgia

Ein god sort med lange tradisjonar i Noreg. Opprinneleg ein italiensk sort med faste, mellomstore bær og ein søt og god smak. Dette er ei god morelle, som kan ha ein realtivt lang salgssesong. Moden i midten av juli.

Giorgia.JPG

Lapins

Lapins er ei kryssing av Van og Stella som kom til på byrjinga av syttitalet. Bæra er medels store og har mykje fruktkjøt. Sorten har god ein søt og god smak og held seg godt. Diverre sprekk sorten lett i regn. Sorten er god til hermetisering og baking. Moden i midten av august.

Lapins.jpg

Penny

Litt seine, relativt mørke moreller. Moden i fyrste halvdel av august.

Penny.jpg

Poisdel

Relativt tidleg sort, moden i siste halvdel av juli. Denne har me planta ut som prøvesort, og har berre 15 tre av den.

Sweetheart

Sweetheart er ein sort som vart utvikla i Canada på midten av syttitalet. Bæra er mellomstore og søte med ein litt bitter undertone. Bæra sprekk lett i regn. Moden siste halvdel av august.

Sweetheart.jpg

Techlovan

Store bær med svært god og søt morellesmak og tiltalande utsjånad. Er ein tsjekkisk vidareutvikling av sorten Van som såg dagens lys på byrjinga av 90-talet.

Techlovan.jpg

Van

Bæra er halvstore men med mykje fruktkjøt og ein svært søt og god smak. Bæra er harde og sprø og har ein særs tiltalande utsjånad. Moden siste halvdel av juli.

Vanda

Kan bli veldig mørk og søt om den får henge lenge nok på trea. Denne har me planta ut som prøvesort, og har berre 25 tre av den. Moden i siste halvdel av juli.

Vanda.jpg