Belise

Den fyrste salgbare sorten, klar til hausting i midten av juli. Dette er den tidlegsorten det er planta mest i av i Lærdal dei siste par åra.

Belise.jpg

Giorgia

Ein god sort med lange tradisjonar i Noreg. Opprinneleg ein italiensk sort med faste, mellomstore frukter og ein søt og god smak. Dette er ei god morelle, som kan ha ein realtivt lang salgssesong. Moden i midten av juli.

Giorgia.JPG

Lapins

Lapins er ei kryssing av Van og Stella som kom til på byrjinga av syttitalet. Fruktene er medels store og har mykje fruktkjøt. Sorten har ein søt og god smak og held seg godt. Diverre sprekk sorten lett i regn. Sorten er god til hermetisering og baking. Moden i midten av august.

Lapins.jpg

Penny

Litt seine, relativt mørke moreller. Moden i fyrste halvdel av august.

Penny.jpg

Poisdel

Relativt tidleg sort, moden i siste halvdel av juli.

Sweetheart

Sweetheart er ein sort som vart utvikla i Canada på midten av syttitalet. Fruktene er mellomstore og søte med ein litt bitter undertone. Fruktene sprekk lett i regn. Moden siste halvdel av august.

Sweetheart.jpg

Techlovan

Store frukter med svært god og søt morellesmak og tiltalande utsjånad. Ein tsjekkisk vidareutvikling av sorten Van som såg dagens lys på byrjinga av 90-talet.

Techlovan.jpg

Van

Halvstore frukter med mykje fruktkjøt og ein svært søt og god smak. Fruktene er harde og sprø og har ein særs tiltalande utsjånad. Moden siste halvdel av juli.

Vanda

Kan bli veldig mørk og søt om den får henge lenge nok på trea. Moden i siste halvdel av juli.

Vanda.jpg