top of page

Ei litt avlang, medels stor frukt med ein attraktiv utsjånad. Frukta er lett syrleg med eit sprøtt og saftig fruktkjøt. Moden fra andre halvdel av august.

Bergeval.JPG

 Bergeval  

Avlang aprikossort, oransje med eit raudt skjer. Den sist modne av aprikossortane i Lærdal, med modning i starten av september. Denne har me berre nokre få tre av, for uttesting.

Flavor cot.jpg

 Flavor Cot  

Ein kanadisk sort, som er heilt oransje. Runde frukter, og den seinaste av aprikossortane i Lærdal, moden rundt midten av august.

Hargrand.jpg

 Hargrand  

Runde, oransje aprikosar, med raud solside. Ein av favorittane, og den siste sorten me har planta ut.

Kuresia.jpg

 Kuresia  

Ein aprikos med klar oransje grunnfarge og med eit skjer av raudt. Orangered er fast, og fruktkvaliteten er god. Dette er den sorten det er mest av i Lærdal. Relativt tidleg moden, frå tidleg august.

Orangered.jpg

 Orangered  

Ein sort med attraktiv utsjånad og ein jamn oransjefarge. Frukta har eit aromatisk og saftig fruktkjøt med høgt sukkerinnhald. Moden andre halvdel av august.

Vertige.jpg

 Vertige  

Den aller tidlegaste aprikossorten i Lærdal. EIn oval aprikossort, med oransje grunnfarge men med eit skjer av raudt. Denne har me berre nokre få tre av.

Wonder cot.jpg

 Wonder Cot  

bottom of page