Flavor Cot

Avlang aprikossort, oransje med eit raudt skjer. Den sist modne av aprikossortane i Lærdal, med modning i starten av september. Denne har me berre nokre få tre av, for uttesting.

Flavor cot.jpg

Hagrand

Ein kanadisk sort, som er heilt oransje. Runde frukter, og den seinaste av aprikossortane i Lærdal, moden rundt midten av august.

Kuresia

Runde, oransje aprikosar, med raud solside. Ein av favorittane, og den siste sorten me har planta ut.

Kuresia.jpg

Orangered

Aprikos med klar oransje grunnfarge og med eit skjer av raudt. Orangered er fast, og fruktkvaliteten er god. Dette er den sorten det er mest av i Lærdal. Relativt tidleg moden, frå tidleg august.

Orangered.jpg

Wonder Cot

Den aller tidlegase aprikossorten i Lærdal. EIn oval aprikossort, med oransje grunnfarge men med eit skjer av raudt. Denne har me berre nokre få tre av.

Wonder cot.jpg