Lagrast ved 2–4°C i perforert plastpose

Lagrast ved 2–4°C i plastbehaldar

Lagrast ved 2–4°C i åpen plastbehaldar

Lagrast ved 2–4°C i åpen plastbehaldar

Lagrast ved 2–4°C i plastbehaldar